Rodzaj wydarzeniaPółkolonia letnia z NPPP IWRD

status zapisów Status zapisów:

Zapisy otwarte. Formularz zgłoszeniowy na dole strony.

daty półkoloniiDaty półkolonii:

08.07.2024-12.07.2024 w godzinach 7:30 – 15:30

informacje o półkoloniiInformacje o półkolonii:

 • codziennie zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych
  a także:
  • blok zajęć artystycznych
  • blok zajęć sportowych
  • blok zajęć relaksacyjnych

 • całkowity koszt – 1300 zł

 • koszt dla uczniów IWRD – 1100 zł

 • miejsce półkolonii: NPPP IWRD ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk

 • Wpłaty dokonywane są do 30.06.2024 roku na poniższe dane:
  Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Nr konta w Bank PKO BP: PL 26102018110000010201907948
  Kod BIC/SWIFT:
  BPKOPLPW
  Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, półkolonia letnia.
 • Uiszczenie opłaty jest równioznaczne z potwierdzniem uczestnictwa. Brak wpłaty w podanym terminie będzie uznane za rezygnację z zapisu.

dla kogo półkoloniaDla kogo półkolonia:

Dla dzieci w wieku – 5-8 lat

program półkoloniiProgram półkolonii:

Opublikowany zostanie wkrótce.

 

Zapisz się

Zapis ze strony
Imię i nazwisko dziecka *
Miejsce urodzenia *
Data urodzenia dziecka *
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka *
Adres kontaktowy *
Telefon kontaktowy *
Adres email *
Rozpoznanie u Dziecka (nazwa zaburzenia, rodzaj niepełnosprawności) *
Współwystępujące zaburzenia i problemy zdrowotne
Czy dziecko na stałe przyjmuje leki? Jeśli tak, jakie?
Rodzaj placówki do której uczęszcza Dziecko*
terapia indywidualna (np. w domu/placówce)
przedszkole masowe
przedszkole integracyjne
przedszkole specjalne
szkoła masowa
szkoła specjalna
szkoła integracyjna
Czy Dziecko uczęszczało wcześniej na zajęcia grupowe?*
Tak
Nie
Jakie zajęcia grupowe? *
Rozwój intelektualny (czy Dziecko jest w normie intelektualnej, czy wykazuje opóźnienie i w jakim stopniu?) *
Poziom rozwoju mowy i komunikacji*
dziecko nie mówi
posługuje się słowami
frazami dwu-trzy wyrazowymi
zdaniami
swobodne budowanie złożonych wypowiedzi
Trening toaletowy*
dziecko zgłasza potrzebę skorzystania z toalety
dziecko nie zgłasza potrzeby skorzystania z toalety
samodzielnie korzysta z toalety
wymaga wsparcia podczas korzystania z toalety
nie zostało odpieluchowane
nie nosi pieluchy, ale zdarza się moczenie
Posiłki*
dziecko nie ma specjalnej diety
dziecko ma dietę bezglutenową
dziecko ma dietę bezmleczną
Zainteresowania Dziecka, ulubione zajęcia *
Co Państwa zdaniem, na chwilę obecną, stanowi największą trudność w funkcjonowaniu Dziecka, na którą trzeba by szczególnie zwrócić uwagę?
Dodatkowe uwagi/ważne informacje na temat dziecka *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IWRD *

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia i zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu będą przetwarzane w celu zgłoszenia zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel. kom.: +48 666 097 620
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW