Dziecko w wieku 4 miesięcy

Dziecko w wieku 4 miesięcy

 • reaguje i podąża wzrokiem za kolorowymi lub poruszającymi się przedmiotami
 • odwraca głowę w kierunku dźwięku
 • przypatruje się twarzom innych ludzi
 • odpowiada uśmiechem na uśmiech innych osób

Dziecko w wieku 6 miesięcy

Dziecko w wieku 6 miesięcy

 • z radością reaguje na kontakt z Tobą
 • często śmieje się podczas zabawy
 • gaworzy, wypowiada pojedyncze proste sylaby
 • płacze, kiedy jest smutne

Dziecko w wieku 9 miesięcy

Dziecko w wieku 9 miesięcy

 • śmieje się, kiedy patrzy na znajome osoby
 • odpowiada uśmiechem na uśmiech
 • naśladuje proste dźwięki wypowiadane przez inne osoby
 • bawi się z Tobą w dawanie i zabieranie przedmiotów

Dziecko w wieku 12 miesięcy

Dziecko w wieku 12 miesięcy

 • komunikuje się za pomocą gestów, pokazuje palcem, macha na do widzenia
 • bawi się w zabawę „akuku”
 • wypowiada takie dźwięki jak „ma”, „ba”, „na”, „da” i „ga”
 • odwraca się w kierunku osoby, która woła jego imię

Dziecko w wieku 15 miesięcy

Dziecko w wieku 15 miesięcy

 • odpowiada uśmiechem na uśmiech, naśladuje dźwięki, gesty
 • wskazuje palcem, komunikuje się przy pomocy gestów, próbuje zwrócić Twoją uwagę na coś, co je interesuje
 • używa różnych dźwięków, aby dostać coś, czego pragnie lub by skupić Twoją uwagę na czymś interesującym
 • rozumie i używa co najmniej trzy słowa, takie jak „mama”, „tata”, „pa-pa”, czy „am”

Dziecko w wieku 18 miesięcy

Dziecko w wieku 18 miesięcy

 • używa wielu gestów wspartych słowami, aby dostać coś, czego pragnie, takich jak wskazywanie lub prowadzenie za rękę i mówienie „daj”
 • używa co najmniej 4 różnych spółgłosek podczas gaworzenia lub wypowiadania słów, takich jak m, n, p, b, t oraz d
 • rozumie i używa co najmniej 10 słów
 • pokazuje, że rozumie nazwy bliskich osób lub części ciała przez wskazywanie ich lub patrzenie na nie, kiedy są one nazywane
 • bawi się w proste zabawy naśladowcze, takie jak karmienie lalki czy pluszowego zwierzątka i przyciąga Twoja uwagę przez patrzenie na Ciebie

Dziecko w wieku 24 miesięcy

Dziecko w wieku 24 miesięcy

 • bawi się z Tobą w zabawy naśladowcze złożone  z co najmniej dwóch czynności, takich jak karmienie lalki, a następnie kładzenie jej spać
 • rozumie i używa co najmniej 50 słów
 • komunikuje się prostymi, co najmniej dwuwyrazowymi zdaniami (bez naśladowania, czy powtarzania po drugiej osobie), np. „daj sok”
 • cieszy się z obecności rówieśników i wykazuje zainteresowanie wspólną zabawą, np. przez podanie zabawki drugiemu dziecku
 • szuka znanych przedmiotów, które są poza zasięgiem jego wzorku, jeśli jest o to poproszone

Dziecko w wieku 36 miesięcy

Dziecko w wieku 36 miesięcy

 • lubi bawić się w zabawy tematyczne, naśladując różne postaci lub odgrywając rozmowy między lalkami, pluszakami itp.
 • lubi bawić się z rówieśnikami, np. przez pokazywanie i opowiadanie o ulubionej zabawce
 • potrafi odgrywać w zabawie scenki np.: „jestem śpiący, idę się zdrzemnąć”, czy „niemowlę jest głodne, nakarmię je butelką”
 • odpowiada na zadawane pytania typu: „kto”, „co” i „gdzie”
 • rozmawia o swoich zainteresowaniach i uczuciach

 

info Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia w postaci e-konsultacji, diagnozy czy napisania indywidualnego programu dla Twojego dziecka, możesz skontaktować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną IWRD klikając tutaj lub zapisać się na wizytę klikając poniżej przycisk "Zapisz się".

Zapisz się

Zapis ze strony
Imię i nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka *
Telefon kontaktowy *
Adres email *
Czy jest to Państwa pierwsza wizyta w NPPP IWRD?*
Tak
Nie
Czy dziecko posiada diagnozę?*
Tak
Nie
Jeśli tak to jaką? *
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?*
Tak
Nie
Z uwagi na?*
niepełnosprawność intelektualną
zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
choroby narządu wzroku;
niepełnosprawność ruchową;
choroby neurologiczne;
zaburzenia ze spektrum autyzmu;
Inne
Jeśli inne to jakie? *
Jak określiliby Państwo rozwój mowy dziecka?*
Dziecko komunikuje się pełnymi zdaniami, ma bogate słownictwo, poprawnie je wypowiada;
Dziecko komunikuje się prostymi zdaniami;
Dziecko komunikuje się prostymi zdaniami, popełnia błędy gramatyczne;
Dziecko komunikuje się pojedynczymi słowami, nie tworzy zdań;
Dziecko nie komunikuje się za pomocą słów, do komunikacji używa dźwięków/gestów;
Jaki jest język ojczysty dziecka?*
polski
angielski
ukraiński
rosyjski
inny
Jaki inny język? *
Jak określiliby Państwo umiejętności adaptacyjne dziecka? *
Dziecko nie wykazuje trudności w przystosowywaniu się do różnych (w tym nowych) sytuacji, skutecznie porozumiewa się oraz współpracuje z innymi;
Dziecko potrzebuje czasu w przystosowywaniu się do nowych sytuacji (miejsc, nowych osób). Zazwyczaj ma trudność z podjęciem współpracy;
Dziecko ma problemy z przystosowaniem się do różnych sytuacji. Wymaga obecności opiekuna;
Dodatkowe uwagi

Zapoznałem się ze Statutem Poradni i akceptuję jego treść *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IWRD *

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia i zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu będą przetwarzane w celu zgłoszenia zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel. kom.: +48 666 097 620
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW