TRENING ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia prowadzone w małych grupach dla dzieci z zaburzeniami zachowania, z trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych, nieśmiałych, wycofanych, dla dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera.  Stosujemy aktywne metody: praca w kręgu, praca w małych grupach, burza mózgów, rysunki, psychodrama, twórczość plastyczna, gry i zabawy, śpiew, swobodne wypowiedzi uczestników według podejścia Kształtowania Umiejętności A. Goldsteina.

Czas spotkania: 1 raz w tygodniu - 45 min (cykl 10 zajęć)

KOSZT ZAJĘĆ TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
grupy kilku osobowe
(1 cykl zajęć obejmuje 10 spotkań) 
70 zł/osoba za 45 minut Płatne za cykl zajęć w całości lub w ratach 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE: ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Zajęcia prowadzone są w małych grupach (do 4 osób) dla dzieci z diagnozą Autyzmu lub innymi trudnościami w rozwoju i są realizowane w cyklu 10 spotkań. W trakcie zajęć skupimy się na nauce konkretnych umiejętności, takich jak: naśladowanie, dopasowywanie, podążanie za poleceniami, współdziałanie w grupie. Zajęcia prowadzone przy użyciu metod i technik z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

Czas spotkania: 1 raz w tygodniu - 45 min (cykl 10 zajęć).

KOSZT ZAJĘĆ ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKONYM
grupy kilku osobowe
(1 cykl zajęć obejmuje 10 spotkań)
50 zł/osoba za 45 minut Płatne za cykl zajęć w całości lub w ratach

Zapisz się

Zapis ze strony
Imię i nazwisko dziecka*
Miejsce urodzenia*
Data urodzenia dziecka*
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka*
Adres kontaktowy*
Telefon kontaktowy*
Adres email*
Rozpoznanie u Dziecka (nazwa zaburzenia, rodzaj niepełnosprawności)*
Współwystępujące zaburzenia i problemy zdrowotne
Czy dziecko na stałe przyjmuje leki? Jeśli tak, jakie?
Rodzaj placówki do której uczęszcza Dziecko*
terapia indywidualna (np. w domu/placówce)
przedszkole masowe
przedszkole integracyjne
przedszkole specjalne
szkoła masowa
szkoła specjalna
szkoła integracyjna
Czy Dziecko uczęszczało wcześniej na zajęcia grupowe?*
Tak
Nie
Jakie zajęcia grupowe?*
Rozwój intelektualny (czy Dziecko jest w normie intelektualnej, czy wykazuje opóźnienie i w jakim stopniu?)*
Poziom rozwoju mowy i komunikacji*
dziecko nie mówi
posługuje się słowami
frazami dwu-trzy wyrazowymi
zdaniami
swobodne budowanie złożonych wypowiedzi
Zainteresowania Dziecka, ulubione zajęcia*
Co Państwa zdaniem, na chwilę obecną, stanowi największą trudność w funkcjonowaniu Dziecka, na którą trzeba by szczególnie zwrócić uwagę?
Dodatkowe uwagi/ważne informacje na temat dziecka*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IWRD*

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia i zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu będą przetwarzane w celu zgłoszenia zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

Wyślij

 


FUNDACJA IWRD
ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk

tel: 58 341 44 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2017 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Projekt strony: Studio WWW, Projektowanie stron www

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.