Przeprowadzenie odpowiedniego testu daje możliwość określenia mocnych i słabych stron dziecka. Dzięki temu możemy opracować indywidualny program terapeutyczny wyrównujący deficyty.

Czas spotkania: zależny od wykonywanego badania

Dostępne testy:

  • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
  • Test IDS-P: Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 roku życia)
  • Test IDS: wszechstronna ocena zdolności i kompetencji (od 5 do 10 roku życia)
  • Test KORP
  • Profil psychoedukacyjny PEP-R
  • Gotowość szkolna
  • M-CHAT-R
  • ADOS-2
TESTY / SKALE
Skala inteligencji Stanford – Binet 5 Przeprowadzenie badania 350 zł Razem 450 zł
Opis pisemny 100 zł
Profil psychoedukacyjny  PEP-R Przeprowadzenie badania 350 zł Razem 450 zł
Opis pisemny 100 zł
IDS- Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat Przeprowadzenie badania 350 zł Razem 450 zł
Opis pisemny 100 zł
IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym Przeprowadzenie badania 350 zł Razem 450 zł
Opis pisemny 100 zł
Gotowość szkolna Przeprowadzenie badania 250 zł Razem 350 zł
Opis pisemny 100 zł
ADOS-2 Przeprowadzenie badania 350 zł Razem 450 zł
Opis pisemny 100 zł
M-Chat Bezpłatnie

 

Zapisz się

Zapis ze strony
Imię i nazwisko dziecka*
Miejsce urodzenia*
Data urodzenia dziecka*
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka*
Adres kontaktowy*
Telefon kontaktowy*
Adres email*
Jaki jest powód wizyty w poradni? Co Państwa zaniepokoiło?*
Czy przeprowadzono testy badania psychologiczno-pedagogicznego?*
Tak
Nie
Jakie to były testy?*
ADOS-2
STANFORD-BINET
PEP–R
WECHSLER
IDS
Inne
Jakie inne testy?*
Czy dziecko otrzymało diagnozę w innej placówce?*
Tak
Nie
Jeśli tak to jaką?*
Czy dziecko posiada opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)?*
Tak
Nie
Jeśli tak to do jakich specjalistów było skierowane?*
Logopeda
Psycholog
Pedagog
Inne
Inni specjaliści*
Obecne miejsce nauki / terapii (przedszkole, szkoła, żłobek)*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IWRD*

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia i zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu będą przetwarzane w celu zgłoszenia zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

Wyślij


FUNDACJA IWRD
ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk

tel: 58 341 44 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2017 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Projekt strony: Studio WWW, Projektowanie stron www

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.